Số căn hộ bán được tại Hà Nội quý III khoảng 2.400 căn, giảm 50%. Tuy nhiên, nguồn cung thấp, chất lượng cơ sở hạ tầng được cải thiện và giá thép tăng dẫn đến giá bán căn hộ tăng.
Khủng hoảng của Evergranden ở Trung Quốc cho thấy nhiều kẽ hở về phát triển dự án và huy động vốn. Đây là những bài học lớn cho thị trường bất động sản Việt Nam.
Những kết quả khả quan trong công tác kiểm soát dịch Covid-19 trên cả nước tạo đà cho BĐS phục hồi cuối năm nay và tăng trưởng trở lại vào đầu 2022.
 1