Đất đấu giá Phú Thọ

BÁN THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ 239.5M TẠI KHU 6-XÃ TỨ MỸ-HUYỆN TAM NÔNG

BÁN THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ 239.5M TẠI KHU 6-XÃ TỨ MỸ-HUYỆN TAM NÔNG

Giá: 860.000.000 vnđ

Diện tích: 239.5 m2

Trình trạng lô đất: Còn 100%

BÁN THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ 225.6M TẠI KHU 6-XÃ TỨ MỸ-HUYỆN TAM NÔNG

BÁN THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ 225.6M TẠI KHU 6-XÃ TỨ MỸ-HUYỆN TAM NÔNG

Giá: 812.000.000 vnđ

Diện tích: 225.6 m2

Trình trạng lô đất: Còn 100%

 1